Als coöperatie kennen wij als geen ander de kracht van samenwerking. Samen bereik je meer dan alleen. Deze coöperatieve gedachte is de essentie van ons bestaan en tegelijkertijd onze visie voor de toekomst. Door samen te werken, leveren wij een bijdrage aan het economische, sociale en culturele leven in Salland. Dit is het DNA van Rabobank Salland. In woord en beeld laten we zien waar we vandaan komen, wie we zijn en waar we naartoe op weg zijn.

Rabobank
is een
coöperatie

Coöperatief Dividend

De klant en zijn omgeving versterken, dat is het idee. Via het coöperatief dividend zet de Rabobank een deel van haar winst in ter verbetering van de economische, sociale en culturele omgeving.

José Oosterlaar-Reins

‘Samen maakt

sterker’

JOSÉ OOSTERLAAR-REINS

Adviseur Bedrijvendesk
Bedrijven

 

Telefoon

+31 570 50 84 44

 

Email

Jose.Oosterlaar@rabobank.nl

 

‘Met het coöperatief dividend investeren wij in het werk en de leefomgeving van onze klanten’


H1-2-CE-10

€225.000

Bedrag dat beschikbaar was voor sponsoring.

H1-2-CE-11

€800.000

Totaal bedrag dat is teruggevloeid in de samenleving.


Coöperatief Dividend
José Oosterlaar-Reins
'Mensen
helpen om
zichzelf te kunnen
helpen'
F.W. Raffeisen
Samen
bereik je meer
dan alleen

Duurzaamheid

Duurzaamheid is één van onze vier kernwaarden. Wij willen een bijdrage leveren aan een duurzame wereld voor toekomstige generaties. Het past bij wie wij zijn en waar we vandaan komen. We staan dicht bij de maatschappij en voelen ons ook betrokken bij de vraagstukken die er liggen.

Stefan Vos

‘Ons belang is
dat het goed gaat
met onze klant’

STEFAN VOS
Accountmanager Grootzakelijk

Team Grootzakelijk

 

Telefoon

+31 570 50 84 44

 

E-mail

Stefan.Vos@rabobank.nl

 


iconen-F&F2-02

Verbinden

Ook verbinden we onze klanten met elkaar voor het uitwisselen van duurzaamheidskennis en voor het creëren van hieraan verbonden gezamenlijke commerciële kansen.

iconen-F&F2-03

Maatwerk

We leveren bovendien financiële maatwerkoplossingen om deze kansen optimaal te benutten. We ondersteunen duurzame koplopers daarbij pro-actief door hen voorrang te geven bij financiering en verdubbelen de omvang van onze dienstverlening aan hen. Zo combineren we zakelijk succes voor onze klanten met duurzame innovatie voor de samenleving.


  H2-2-duurzaam-13

3

Rabobank Salland is betrokken in 3 duurzame energie projecten.
Bijvoorbeeld Energie Coöperatie Endona U.A. Endona, een grootschalig energiepark met zonnepanelen aan de binnenzijde van de rondweg van Heeten

 H2-2-duurzaam-14

5 nov.

Ook organiseert Rabobank Salland jaarlijks een Slim Verbouwen Beurs.De beurs vindt dit jaar plaats op zaterdag 5 november.


H2-2-top10-15

 

Top 10 notering

in de de wereldwijde Bloomberg New Energy Finance League Table 2014


windmolens-17

Groei

De bijdrage van Rabobank aan de groei van Nederlandse windmolens is 75%.

windmolens-18

Internationaal

Rabobank is ook marktleider in de V.S. en Canada.


Rabobank is marktleider in groenfinanciering met een aandeel van ruim 50%.


De Rabobank ziet de toekomst in circulair ondernemen. Samen met partners helpen we klanten o.a. met de Circular Economy Challenge en initiëren we 9 projecten ‘Kansen voor de circulaire economie’.

De Slim verbouwen Beurs vindt dit jaar plaats op 5 november 2016.

‘Duurzaamheid is geen loze kreet of marketinginstrument maar hoort bij ons DNA’H2-4-foundsation-21

€100.000

De jaarlijkse bijdrage van Rabobank Salland aan de Rabobank Foundation.

H2-4-foundsation-22

€29 mln

Bedrag besteed aan garanties en leningen aan 290 projecten in 26 landen.


ED DEN BESTEN
Directievoorzitter Rabobank Salland

 

“Duurzaamheid past bij onze lange termijn visie en iedereen die bij de Rabobank werkt zou intrinsiek gemotiveerd moeten zijn om hier zowel privé als in het werk een bijdrage aan te willen leveren. Daarnaast kunnen wij ons hiermee onderscheiden en past het bij onze identiteit.”

Wij zijn een
dichtbij bank,
met grote
lokale
invloed

Rabobank Salland DNA: het idee

Wij zijn ons bewust van de betekenis die wij (kunnen) hebben voor Salland en de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat. Wij vinden het prachtig, omdat het niet iedereen gegeven is zoveel verschil te kunnen maken voor zoveel mensen. Het verschil dat wij maken voor Salland is dat het een regio is en blijft waarin het leven in alle opzichten goed, gemeenschappelijk en rijk aan perspectief is.

Ed den Besten

‘Coöperatie zit in de aard van de Sallanders; wij voelen ons sterk verbonden met elkaar’

ED DEN BESTEN

Directievoorzitter
Rabobank Salland

 

Telefoon

+31 570 50 8534

 

Email

Directie.Salland@rabobank.nl

 

raiffeisen-04

 

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN
Grondlegger Rabobank

‘Den woeker te weren, den landman in zijn nood bij te staan, maar ook de spaarzaamheid, naastenliefde, arbeidzaamheid en matigheid bevorderen’


2

1866

Raiffeisen publiceert een boek dat zijn uitgangspunten voor een coöperatieve boerenleenbank bevat.

3

1895-1897

De eerste coöperatieve boerenleenbanken ontstaan in Nederland naar voorbeeld van Raiffeisen.


jaren70-05

1972

Omstreeks 1972 heeft vrijwel elk dorp een Raffeisen- of Boerenleenbank.

NU-bank-06-06

NU

Nu: Nieuwe governance van de Rabobank: een samenwerking van 106 lokale banken in één coöperatie.
Lees hier meer over de nieuwe governance.


‘Je bestrijdt armoede het beste door mensen te helpen om zichzelf te helpen’

‘Wij zijn een lokale kredietcoöperatie die het spaargeld dat wij lokaal binnenhalen weer lokaal uitzetten aan mensen die een woning willen kopen, die een bedrijf willen starten, uitbreiden of willen overnemen’VESTIGINGEN

 


Adviescentrum
Hanzeweg 3, Deventer

 


Verkoopkantoren
Keizerstraat 22, Deventer
Salomonszegel 1, Deventer
Domineeskamp 3, Raalte


H3.4 wiebe-07

WIEBE DRAIJER
Voorzitter Raad van Bestuur Rabobank

 

‘Maatschappelijk ondernemen is als onderneming medeverantwoordelijkheid nemen voor de maatschappij waarin je acteert.Dat kan bijvoorbeeld gaan om leefbaarheid, onderwijs of milieu. Er ontstaat een leegte omdat de overheid zich op terreinen terugtrekt. Daar moeten nieuwe oplossingen ontstaan. De maatschappij heeft het nodig dat er maatschappelijke ondernemingen zijn, maar dat gaat niet helemaal vanzelf’

 

Rabobank Salland DNA: Het idee
Ed den Besten
We
verbinden
mensen
en delen
kennis
Wij stimuleren
de levensloop
van onze
klanten

Ledeninvloed

Door onze coöperatieve structuur staat bij de Rabobank de klant centraal. Bij de Rabobank kunnen klanten lid worden van de coöperatie. En via hun lidmaatschap krijgen klanten invloed en zeggenschap. Samen met hen bouwt de Rabobank aan haar dienstverlening, producten, innovaties en haar maatschappelijke betrokkenheid.

 

Lisette Wanink-Oosterkamp

‘Agrariërs zijn tegenwoordig een ander soort ondernemers: hun stem wil ik graag laten horen’

LISETTE WANINK-OOSTERKAMP
Ledenraadslid
Rabobank Salland

 

Eigenaar melkveehouderij en zorgboerderij Het Hageveldinfographic-1

Na de coöperatiediscussie (1995-1997)  kan iedere klant boven de 18 jaar lid worden. Het ledenaatal stijgt daarna snel. Sinds 2011 kunnen ook klanten onder de 18 jaar lid worden, mits met toestemming van ouders of voogd wordt gehandeld.

infographic-3

Onze coöperatieve kracht wordt gevormd door de klanten die lid zijn van de lokale Rabobanken in Nederland.


LIDMAATSCHAP
Als klant kunt u ook lid worden van Rabobank Salland. De voordelen van het lidmaatschap:

  • meebeslissen met uw bank
  • vier keer per jaar ledenmagazine Dichterbij
  • lokale en landelijke ledenaanbiedingen

Word lid van uw bank


H4.3-dichterbij

LEDENMAGAZINE
Als lid krijgt u vier keer per jaar het ledenmagazine Dichterbij Salland. Hierin vindt u:

  • financieel nieuws
  • verhalen over maatschappelijke projecten die wij steunen
  • interviews met lokale ondernemers
  • lokale en landelijke ledenaanbiedingen

Blader online door de nieuwste Dichterbij

De gewone
dingen
ongewoon goed
doen

 

9+ klantbeleving

De Rabobank kiest de komende jaren nog nadrukkelijker voor haar klanten. Dat resulteert in nieuwe bancaire producten, in een aanzienlijke uitbreiding van het aantal klantcontactpunten én in een flinke stijging van de klanttevredenheid. ‘Excellente klantbeleving’ is een van de drie pijlers onder onze nieuwe strategie die op 9 december 2015 is vastgesteld.

Stefan Matel

‘De klant verrassen door aandacht te besteden aan de kleine dingen’

STEFAN MATEL
Accountmanager Grootzakelijk

Bedrijven

 

Telefoon

+31 570 50 84 44

 

E-mail

Stefan.Matel@rabobank.nl

 

 

 


9+ klantbeleving
Stefan Matel
De klant
is de kern
van ons
bestaan
Midden
in de
samenleving

De Bank van de Toekomst

Op volle kracht verhogen we het aandeel van onze bank in het succes van lokale en regionale gemeenschappen, in het succes van Nederland als geheel en in het oplossen van het wereldvoedselvraagstuk.

Rosa van Oldeniel

 

‘De mens maakt het verschil’

ROSA VAN OLDENIEL

Manager Staf

 

Telefoon

+31 570 50 85 60

 

Email

Rosa.van.Oldeniel@rabobank.nl

 

December 2015 was een historisch moment voor de Rabobank. We maakten onze bedrijfsstructuur toekomstbestendig, versterkten onze missie en verscherpten de focus in onze strategie.


H6-2-strategie2020-26 Balans

Om onze positie als ijzersterke bank te behouden is het noodzakelijk onze balans te flexibiliseren en deze met maximaal 150 miljard euro terug te brengen in 2020. We zullen delen van onze kredietportefeuille naar externe partijen doorplaatsen en een lagere liquiditeitsbuffer aanhouden die past bij het lagere balanstotaal.

H6-2-strategie2020-27

Resultaat

Daarnaast moet er een prestatieverbetering plaatsvinden. Ons streven voor 2020 is een resultaatsverbetering van meer dan 2 miljard euro ten opzichte van 2014. Die komt tot stand door zowel hogere inkomsten als lagere kosten.


Meer inspraak voor leden

In de nieuwe structuur krijgen leden een grotere stem. Lokale ledenraden gaan zich nog meer richten op de lokale dienstverlening van de bank en op haar rol in de maatschappij. Hun invloed en zeggenschap strekt zich ook uit over de Rabobankorganisatie als geheel. Elke lokale Rabobank levert namelijk
een rechtstreekse vertegenwoordiging namens de leden in het hoogste orgaan van de coöperatie, de Algemene Ledenraad. Deze raad beoordeeld de strategie, evenals de jaarlijkse begroting op hoofdlijnen, adviseert over grote overnames of samenwerkingsverbanden en benoemt de leden van de raad van commissarissen.


In de nieuwe structuur krijgen lokale Rabobanken nog meer ruimte


H6-2-fotoicons-29

Koploper verkopen koopwoningen

Tussen 2014 en 2015 nam het aantal verkopen van bestaande koopwoningen toe tot 37 procent in Salland. Onze regio is daarmee landelijk gezien koploper.

H6-2-fotoicons-28

Lokale ledenraadsvergaderingen

Op 2 december 2015 heeft onze lokale ledenraad, net als alle andere lokale ledenraden, ingestemd met de landelijke governance-wijziging. Inmiddels zijn er 19 nieuwe ledenraadsleden toegetreden tot de ledenraad.

De Rabobank wil haar klanten en hun omgeving sterker maken, en een substantiële bijdrage leveren aan welzijn en welvaart in Nederland én het voedselvraagstuk in de wereld.


Rabobank zich de komende jaren meer richten op de groeithema’s: mobiliteit, vitaliteit, Food & Agri, grondstoffen, water en wonen.


Banking for Food is niet alleen relevant voor klanten, maar ook voor het brede publiek.